• Kammweg 33 hình Kammweg
  • Pacific Crest Trail + Oregon Coast Trail - USA 304 hình Pacific Crest Trail + Oregon Coast Trail - USA
  • Bohusleden - Schweden 46 hình Bohusleden - Schweden
  • Breslau - Polen 26 hình Breslau - Polen
  • Zugspitze - Deutschland 25 hình Zugspitze - Deutschland
  • Annapurna - Nepal 118 hình Annapurna - Nepal
  • Teneriffa - Spanien 126 hình Teneriffa - Spanien
  • Harz - Deutschland 26 hình Harz - Deutschland